Najviše letova preko 30 bodova
2017. godina

2017.  2018.   2019.   2020.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Zoran Petrović Diploma 25
2. Vladimir Bačanin 22
3. Predrag Dudić 21
4. Uroš Maslak 20
5. Marko Milutinović 18
6. Nebojša Rosić 16
7. Ivan Zornić 13
8. Dragodin Milovanović 12
9. Miloš Gagić 11
10. Dragan Martinović 10

Najbolji piloti po mesecima
2017. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Zoran Petrović 52.29
Februar Dejan Valek 82.49
Mart Predrag Dudić 220.45
April Vladimir Bačanin 439.00
Maj Vladimir Bačanin 341.35
Jun Vladimir Bačanin Diploma 584.28
Jul Marko Milutinović 481.55
Avgust Zoran Petrović 554.44
Septembar Edvard Filipović 111.38
Oktobar Predrag Dudić 169.84
Novembar Mića Tadić 42.33
Decembar Uroš Maslak 13.69