Pravilnik o dodeli robnih nagrada

Dodela robnih nagrada koje su donacija sponzora takmičenja se vrši prema posebnom pravilniku koji možete videti ovde:

PRAVILNIK O DODELI ROBNIH NAGRADA

Kako je takmičenje rekreativnog karaktera a glavni cilj je promocija sporta i XC letenja, raspodela je urađena tako da što veći broj  takmičara bude nagrađen. Sponozori su donirali dosta vrednih nagrada što nam je omogućilo organizaciju lutrije.

Lutrija će biti organizovana na završnom druženju a pravilnikom su definisani uslovi učešća. Nadamo se da će svi ovogodišnji takmićari biti prisutni na proglašenju i druženju i da će većina, pored lepih uspomena, kući poneti i robne nagrade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =