Prijava za 2020. godinu

Uz ovu prijavu svaki pilot (takmičar) treba da uplati kotizaciju u iznosu od 1200,00 dinara (hiljadu dvesta dinara) ili 1500,00 dinara (hiljadu petsto dinara) ako želi da se takmiči u timskoj konkurenciji, a na račun:
Miroslav Marjanović
Drvarska 28
12000 Požarevac
EFG Banka
Račun br: 250-1510019401500-78
(obavezno navesti ime uplatioca).

Prijave se podnose do početka takmičenja 1.1.2020.god. Naknadno prijavljivanje neće biti moguće osim u slučaju pilota koji posle ovog roka polože za pilotsku dozvolu.

Pravila takmičenja.

XC globe id:

* Za učešće na takmičenju svaki pilot mora da ima profil na OLC potalu XCglobe. Id je prikazan u address baru kao četvorocifreni ili petocifreni broj. Vidi sliku.

XCglob ID: