Prijava za 2024. godinu

VAŽNO:

Popunjavanjem prijave na ovoj stranici možete se prijaviti na dva takmičenja:

Prijave se podnose do početka takmičenja 1.1.2024.god. Naknadno prijavljivanje neće biti moguće osim u slučaju pilota koji posle ovog roka polože za pilotsku dozvolu.

XC globe id:

* Za učešće na takmičenju svaki pilot mora da ima profil na OLC potalu XCglobe. Id je prikazan u address baru kao četvorocifreni ili petocifreni broj. Vidi sliku.

XCglob ID: