Najviše letova preko 30 bodova
2020. godina

2017.   2018.   2019.   2020.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Diploma 10
2. Marko Radenković 10
3. Željko Ovuka 7
4. Miloš Ćeha 7
5. Ivan Zornić 7
6. Nebojša Rosić 6
7. Mića Tadić 5
8. Uroš Maslak 4
9. Žarko Bojović 4
10. Slobodan Maletić 4

Najbolji piloti po mesecima
2020. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Nebojša Rosić 34.66
Februar Uroš Maslak 141.36
Mart Mića Tadić 134.89
April Marko Radenković 225.82
Maj Aleksandar Pešić 270.65
Jun Marko Milutinović Diploma 519.44
Jul Marko Milutinović 354.57