Najviše letova preko 30 bodova
2020. godina

2017.   2018.   2019.   2020.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Diploma 22
2. Željko Ovuka 20
3. Marko Radenković 18
4. Ivan Zornić 17
5. Nebojša Rosić 12
6. Dragodin Milovanović 11
7. Uroš Maslak 10
8. Miloš Ćeha 9
9. Mladen Nikolić 8
10. Mića Tadić 7

Najbolji piloti po mesecima
2020. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Nebojša Rosić 34.66
Februar Uroš Maslak 141.36
Mart Mića Tadić 134.89
April Marko Radenković 225.82
Maj Aleksandar Pešić 270.65
Jun Marko Milutinović 519.44
Jul Marko Milutinović Diploma 850.40
Avgust Željko Ovuka 657.79
Septembar Uroš Maslak 375.40
Oktobar Aleksandar Pešić 70.85
Novembar Aleksandar Nikić 39.80