Najviše letova preko 30 bodova
2021. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Ivan Zornić Diploma 6
2. Uroš Maslak 5
3. Srđan Kesić 5
4. Vladimir Bačanin 4
5. Marko Radenković 4
6. Aleksandar Pešić 4
7. Slavko Mitrović 3
8. Slobodan Maletić 3
9. Žarko Bojović 3
10. Marko Milutinović 2

Najbolji piloti po mesecima
2021. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Vladimir Bačanin 102.10
Februar Ljubiša Stanković 118.44
Mart Srđan Kesić 305.94
April Ivan Zornić Diploma 485.61