Najviše letova preko 30 bodova
2019. godina

2017.   2018.   2019.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Zoran Petrović Diploma 12
2. Uroš Maslak 10
3. Marko Radenković 8
4. Vladimir Bačanin 6
5. Marko Milutinović 6
6. Ivan Zornić 5
7. Djordje Lazarević 5
8. Srđan Ristanović 5
9. Edvard Filipović 5
10. Aleksandar Pešić 4

Najbolji piloti po mesecima
2019. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Dejan Valek 37.43
Februar Uroš Maslak 109.49
Mart Zoran Petrović Diploma 415.30
April Zoran Petrović 282.52
Maj Vladimir Bačanin 339.94