Najviše letova preko 30 bodova
2019. godina

2017.   2018.   2019.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Zoran Petrović Diploma 31
2. Uroš Maslak 23
3. Marko Milutinović 23
4. Vladimir Bačanin 20
5. Ivan Zornić 17
6. Srđan Ristanović 14
7. Nebojša Rosić 13
8. Marko Radenković 11
9. Djordje Lazarević 10
10. Aleksandar Pešić 10

Najbolji piloti po mesecima
2019. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Dejan Valek 37.43
Februar Uroš Maslak 109.49
Mart Zoran Petrović 415.30
April Zoran Petrović 282.52
Maj Vladimir Bačanin 474.43
Jun Zoran Petrović 573.66
Jul Marko Milutinović Diploma 772.11
Avgust Uroš Maslak 302.60
Septembar Vladimir Bačanin 394.25
Oktobar Miloš Ćeha 84.55