Najviše letova preko 30 bodova
2019. godina

2017.   2018.   2019.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Zoran Petrović Diploma 22
2. Uroš Maslak 17
3. Marko Milutinović 16
4. Ivan Zornić 12
5. Vladimir Bačanin 11
6. Marko Radenković 11
7. Srđan Ristanović 9
8. Aleksandar Pešić 8
9. Djordje Lazarević 7
10. Edvard Filipović 6

Najbolji piloti po mesecima
2019. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Dejan Valek 37.43
Februar Uroš Maslak 109.49
Mart Zoran Petrović 415.30
April Zoran Petrović 282.52
Maj Vladimir Bačanin 474.43
Jun Zoran Petrović Diploma 573.66
Jul Marko Milutinović 561.22