Najviše letova preko 30 bodova
2021. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak Diploma 8
2. Vladimir Bačanin 7
3. Ivan Zornić 7
4. Srđan Kesić 6
5. Marko Radenković 5
6. Aleksandar Pešić 5
7. Boris Pavličević 5
8. Ljubiša Stanković 4
9. Slobodan Maletić 4
10. Marko Milutinović 3

Najbolji piloti po mesecima
2021. godina

Mesec Takmičar Rezultat ::
Januar Vladimir Bačanin 102.10
Februar Ljubiša Stanković 118.44
Mart Srđan Kesić 305.94
April Uroš Maslak Diploma 611.69
Maj Vladimir Bačanin 196.04