Najbolji letovi po bodovima 2022. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 295.28
2. Srđan Ristanović 290.01
3. Željko Ovuka 261.47
4. Srđan Kesić 236.77
5. Marko Milutinović 235.90
6. Slobodan Maletić 224.77
7. Tarmi Rićmi 211.46
8. Tarmi Rićmi 190.33
9. Mirvad Zenuni 183.17
10. Tarmi Rićmi 180.57

Najbolji letovi po distanci 2022. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 295.28.km
2. Srđan Ristanović 290.01.km
3. Željko Ovuka 261.47.km
4. Srđan Kesić 236.77.km
5. Marko Milutinović 235.90.km
6. Slobodan Maletić 224.77.km
7. Tarmi Rićmi 211.46.km
8. Tarmi Rićmi 190.33.km
9. Mirvad Zenuni 183.17.km
10. Tarmi Rićmi 180.57.km

Najbolji letovi po trajanju 2022. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić 08:16:41
2. Tarmi Rićmi 07:41:48
3. Marko Milutinović 07:31:02
4. Tarmi Rićmi 07:20:22
5. Slobodan Maletić 07:11:24
6. Srđan Ristanović 07:09:15
7. Marko Milutinović 06:57:08
8. Djordje Lazarević 06:41:34
9. Vladimir Jovic 06:30:56
10. Željko Ovuka 06:29:14

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2022. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 295.28
2. Srđan Ristanović 290.01
3. Željko Ovuka 261.47
4. Srđan Kesić 236.77
5. Slobodan Maletić 224.77
6. Tarmi Rićmi 211.46
7. Mirvad Zenuni 183.17
8. Ljubiša Stanković 177.54
9. Predrag Dudić 167.55
10. Aleksandar Pešić 162.15

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2022. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 295.28.km
2. Srđan Ristanović 290.01.km
3. Željko Ovuka 261.47.km
4. Srđan Kesić 236.77.km
5. Slobodan Maletić 224.77.km
6. Tarmi Rićmi 211.46.km
7. Mirvad Zenuni 183.17.km
8. Aleksandar Pešić 162.15.km
9. Ljubiša Stanković 161.40.km
10. Djordje Lazarević 147.82.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2022. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić Plaketa 08:16:41
2. Tarmi Rićmi 07:41:48
3. Marko Milutinović 07:31:02
4. Slobodan Maletić 07:11:24
5. Srđan Ristanović 07:09:15
6. Djordje Lazarević 06:41:34
7. Vladimir Jovic 06:30:56
8. Željko Ovuka 06:29:14
9. Boris Pavličević 06:27:18
10. Miloš Ćeha 06:24:56