Najbolji letovi po bodovima 2023. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 211.86
2. Željko Ovuka 200.93
3. Miloš Andrić 174.85
4. Srđan Ristanović 174.43
5. Branislav Djurović 164.99
6. Ivan Zornić 155.22
7. Marko Milutinović 148.39
8. Marko Milutinović 147.79
9. Marko Milutinović 140.24
10. Uroš Maslak 140.06

Najbolji letovi po distanci 2023. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 211.86.km
2. Željko Ovuka 200.93.km
3. Srđan Ristanović 174.43.km
4. Branislav Djurović 164.99.km
5. Miloš Andrić 158.95.km
6. Ivan Zornić 141.11.km
7. Uroš Maslak 140.06.km
8. Uroš Maslak 134.36.km
9. Aleksandar Pešić 133.24.km
10. Miloš Ćeha 132.64.km

Najbolji letovi po trajanju 2023. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 07:06:48
2. Marko Milutinović 06:49:51
3. Srđan Kesić 05:48:27
4. Srđan Ristanović 05:43:24
5. Aleksandar Pešić 05:41:20
6. Marko Milutinović 05:28:36
7. Željko Ovuka 05:28:18
8. Miloš Ćeha 05:27:36
9. Miloš Andrić 05:19:00
10. Srđan Ristanović 05:18:51

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2023. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 211.86
2. Željko Ovuka 200.93
3. Miloš Andrić 174.85
4. Srđan Ristanović 174.43
5. Branislav Djurović 164.99
6. Ivan Zornić 155.22
7. Uroš Maslak 140.06
8. Predrag Dudić 135.15
9. Aleksandar Pešić 133.24
10. Miloš Ćeha 132.64

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2023. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 211.86.km
2. Željko Ovuka 200.93.km
3. Srđan Ristanović 174.43.km
4. Branislav Djurović 164.99.km
5. Miloš Andrić 158.95.km
6. Ivan Zornić 141.11.km
7. Uroš Maslak 140.06.km
8. Aleksandar Pešić 133.24.km
9. Miloš Ćeha 132.64.km
10. Ljubiša Stanković 117.04.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2023. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 07:06:48
2. Srđan Kesić 05:48:27
3. Srđan Ristanović 05:43:24
4. Aleksandar Pešić 05:41:20
5. Željko Ovuka 05:28:18
6. Miloš Ćeha 05:27:36
7. Miloš Andrić 05:19:00
8. Branislav Djurović 05:12:39
9. Uroš Maslak 05:11:27
10. Predrag Dudić 04:58:30