Najbolji letovi po bodovima 2024. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.   2024.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Aleksandar Pešić 166.44
2. Miloš Andrić 163.60
3. Ljubiša Stanković 153.12
4. Srđan Ristanović 148.78
5. Marko Milutinović 146.78
6. Slavko Mitrović 127.29
7. Željko Ovuka 127.20
8. Miloš Andrić 124.25
9. Predrag Dudić 121.46
10. Miloš Ćeha 112.98

Najbolji letovi po distanci 2024. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Aleksandar Pešić 166.44.km
2. Srđan Ristanović 148.78.km
3. Miloš Andrić 148.73.km
4. Marko Milutinović 146.78.km
5. Predrag Dudić 121.46.km
6. Slavko Mitrović 115.72.km
7. Miloš Ćeha 112.98.km
8. Miloš Andrić 112.95.km
9. Ljubiša Stanković 109.37.km
10. Ivan Zornić 102.12.km

Najbolji letovi po trajanju 2024. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Ljubiša Stanković 06:18:03
2. Miloš Andrić 05:32:03
3. Srđan Ristanović 05:27:18
4. Aleksandar Pešić 05:25:09
5. Uroš Maslak 05:04:31
6. Vladimir Jovic 04:59:36
7. Predrag Dudić 04:58:57
8. Miloš Andrić 04:37:21
9. Miloš Ćeha 04:34:33
10. Marko Milutinović 04:30:09

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2024. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Aleksandar Pešić Plaketa 166.44
2. Miloš Andrić 163.60
3. Ljubiša Stanković 153.12
4. Srđan Ristanović 148.78
5. Marko Milutinović 146.78
6. Slavko Mitrović 127.29
7. Željko Ovuka 127.20
8. Predrag Dudić 121.46
9. Miloš Ćeha 112.98
10. Ertan Rebronja 103.95

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2024. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Aleksandar Pešić Plaketa 166.44.km
2. Srđan Ristanović 148.78.km
3. Miloš Andrić 148.73.km
4. Marko Milutinović 146.78.km
5. Predrag Dudić 121.46.km
6. Slavko Mitrović 115.72.km
7. Miloš Ćeha 112.98.km
8. Ljubiša Stanković 109.37.km
9. Ivan Zornić 102.12.km
10. Uroš Maslak 101.21.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2024. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Ljubiša Stanković Plaketa 06:18:03
2. Miloš Andrić 05:32:03
3. Srđan Ristanović 05:27:18
4. Aleksandar Pešić 05:25:09
5. Uroš Maslak 05:04:31
6. Vladimir Jovic 04:59:36
7. Predrag Dudić 04:58:57
8. Miloš Ćeha 04:34:33
9. Marko Milutinović 04:30:09
10. Željko Ovuka 04:26:09