ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

Изнад Србије 2020

Онлајн параглајдинг такмичење у слободном прелету

Од 1.1.2020. до 8.10.2020. – на територији Републике Србије   

Циљеви

Такмиченје се организује у циљу промоције и популаризације параглајдинга у Србији. Тежиште је на рекреативном летењу и сарадњи пилота. Основна идеја је  да стимулише усавршавање домаћих пилота и мотивише их за озбиљније бављење дисциплином прелет.

Такмичење је искључиво рекреативног карактера и не утиче на такмичарски биланс пилота који се на њему такмиче. Није у било каквој коорелацији са званичним ФАИ такмичењима и осталим такмичењима које организује Ваздухопловни Савез Србије или појединачни клубови чланови савеза.

1.  Опште информације 

Такмичење почиње 1.1.2020. а завршава се 8.10.2020. године. 

1.2 Документација

Документовање летова се врши преко ГПС трак лога сваког лета забележеног уређајем са валидним Г рекордом ( G record). Да би били валидни за такмичење летови морају бити постављени на портал XC Globe (http://www.xcglobe.com ) од стране пилота такмичара. 

1.3 Евалуација

Евалуација летова, бодовање, избор типа лета (отворена дистанца, троугао или ФАИ троугао) као и додавање бодова према прописаном хендикепу у односу на класу крила којим је лет остварен се врши на порталу XC Globe који бодовање ради аутоматски на основу одређених правила. 

Ако се из постављеног траклога недвосмислено и  јасно види да је пилот у току лета добио висину тако што је вртео унутар облака, лет се неће бодовати за такмичење.

1.4 Појединачно и тимско такмичење
Сви такмичари који се пријаве за такмичење поред појединачне могу се такмичити и у тимској конкуренцији.  Сваки тим може да броји максимално четири такмичара који се за тим опредељују приликом пријављивања. Накнадно мењање тима није дозвољено.
Тимско такмичење се бодује у две категорије:
    Категорија 1 – Такмичарска класа, којој припадају тимови који у свом саставу имају једног или више пилота који се такмиче са ЦЦЦ крилима (CCC –  CIVL Competition Class )
    Категорија 2 – Спорт класа, којој припадају тимови који у свом саставу немају пилоте који се такмиче са ЦЦЦ крилима. Сваки тим из Спорт класе се може такмичити и у Такмичарској класи ако се пилоти чланови тима приликом пријављивања изјасне да то желе. Ако се Спорт тим изјасни да жели да се такмичи у Такмичарској класи губи право да се такмичи у Спорт класи.
Формирање тимова је по слободном избору, без обзира којим параглајдинг клубовима пилоти припадају.

1.5 Бодовање

На такмичењу се бодују летови које је пилот остварио за време трајања такмичења на територији Републике Србије. Бодовање се врши према следећим правилима:

Врста лета:

Отворена дистанцаТроугаоФАИ троугао
1 : 11 : 1.21 : 1.4

Класа параглајдера са којим је лет направљен:

EN AEN BEN CEN DCCC
1 : 1.41 : 1.251 : 1.201 : 1.11 : 1

1.5.1 Бодовање у појединачној конкуренцији

За рангирање на такмичењу у појединачној конкуренцији бодује се 10 (десет) најбољих летова сваког такмичара. 

1.5.2 Бодовање у тимској конкуренцији

    За рангирање у тимској конкуренцији пласман тима се израчунава као збир бодова  5 (пет) најбољих летова сваког такмичара у тиму. 

2. УСЛОВИ УЧЕШЋА

2.1 Такмичари

На такмичењу могу учествовати пилоти који поседују валидну дозволу за управљање параглајдером и који обаве прописану регистрацију најкасније до почетка такмичења.  Накнадно пријављивање ће бити могуће само у случају пилота који после овог рока положе за пилотску дозволу. Листа пријавлјених пилота са бројевима пилотских дозвола ће бити јавно доступна.

Сваки такмичар мора да:

  • Има креиран налог на порталу XC Globe (http://www.xcglobe.com ) и да на њему ажирира тип параглајдера којим лети.
  • Попуни формулар за регистрацију: http://iznadsrbije.rs/prijava-za-takmicenje/
  • Уплати котизацију у износу од 1200 динара или опционо 1500  динара уколико жели да се такмичи и у тимској конкуренцији на рачун: 

Мирослав Марјановић

Дрварска 28

12 000 Пожаревац

EFG Банка

Рачун бр: 250-1510019401500-78
(обавезно навести име уплатиоца)

која ће се искористити за израду мајица и куповину награда. 

2.2 Летелице

Стање параглајдера и остале пратеће опреме са којом се изводе летови су одговорност пилота такмичара. Сваки пилот је дужан да користи опрему у складу са општим прописима и одредбама које прописује закон. 

2.3 Ваздухопловна правила

Сви летови који ће се бодовати за такмичење морају бити изведени на територији Републике Србије и у складу са општим прописима националне авијације. Пилоти су дужни да поштују све ваздухопловне прописе који важе на територији на којој изводе летове.

3. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

3.1 Награде

Сви такмичари добијају по мајицу.
Награде најбоље пласираним такмичарима у:

–   Појединачној конкуренцији: медаље за прва три места.

–   Екипном пласману: 4 медаље по тиму за прва три места.

    3.2 Додела награда
Победницима такмичења награде ће бити достављенe поштом или уручене од стране администратора по завршетку такмичења.

3.3 Одговорност

Администратори такмичења се обавезују да ће омогућити свим такмичарима који задовоље услове, да буду излистани као учесници такмичења на интернет сајту такмичења (http://www.iznadsrbije.rs).  Администратори такмичења ће обезбедити комуникацију са администраторима интернет портала XC Globe, и обезбедити јавни увид у резултате.

Сваки такмичар изводи летове самостално и на сопствену одговорност. Администратори не обезбеђују услове за извођења летова, не пружају физичку подршку пилотима такмичарима пре, за време или после лета и не сносе никакву одговорност у случају било које врсте инцидента настолог за време лета.

Администратори такмичења:    

Мирослав Марјановић,
Небојша Росић,
Иван Зорнић