ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

Изнад Србије 2024

Онлајн параглајдинг такмичење у слободном прелету

Од 1.1.2024. до 8.10.2024. – на територији Републике Србије   

Циљеви
Такмичење се организује у циљу промоције и популаризације параглајдинга у Србији. Тежиште је на рекреативном летењу и сарадњи пилота. Основна идеја је  да стимулише усавршавање домаћих пилота и мотивише их за озбиљније бављење дисциплином прелет.

Такмичење је искључиво рекреативног карактера и не утиче на такмичарски биланс пилота који се на њему такмиче. Није у било каквој коорелацији са званичним ФАИ такмичењима и осталим такмичењима које организује Ваздухопловни Савез Србије или појединачни клубови чланови савеза.

1.  Опште информације 
Такмичење почиње 1.1.2024. а завршава се 8.10.2024. године. 

1.2 Документација
Документовање летова се врши преко ГПС трак лога сваког лета забележеног уређајем са валидним Г рекордом ( G record). Да би били валидни за такмичење летови морају бити постављени на портал XC Globe (http://www.xcglobe.com ) од стране пилота такмичара. 

1.3 Евалуација
Евалуација летова, бодовање, избор типа лета (отворена дистанца, троугао или ФАИ троугао) као и додавање бодова према прописаном хендикепу у односу на класу крила којим је лет остварен се врши на порталу XC Globe који бодовање ради аутоматски на основу одређених правила. 

Ако се из постављеног траклога недвосмислено и  јасно види да је пилот у току лета добио висину тако што је летео унутар облака, лет се неће бодовати за такмичење.

1.4 Појединачно и тимско такмичење
Сви такмичари који се пријаве за такмичење поред појединачне могу се такмичити и у тимској конкуренцији.  Право на такмичење у тимској конкуренцији имају пилоти који су у 2023. поставили барем један лет на на портал XC Globe (http://www.xcglobe.com ) а остварује се чекирањем одговарајућег поља приликом пријаве.

1.5 Формирање тимова
Тимови се формирају по “драфт” систему. Од свих пилота  пријављених за тимско такмичење одрећују се капитени начином описаним под тачком 1.5.1.  Капитени затим бирају чланове свог тима тако што најслабије рангирани капитен први бира једног од преосталих такмичара за свој тим. Затим бира следећи капитен који је по пласману изнад предходног капитена. Најбољепласирани капитен бира  последњи. Када сви капитени изаберу по једног такмичара за свој тим, бирају следећег такмичара по истом редоследу. Формирање тимова се завршава када се сви пријављени такмичари распореде у неки од тимова.

    1.5.1 Одређивање капитена
Капитени се одређују према посебној ранг листи јавно доступној на адреси www.iznadsrbije.rs/tim-izbor/ . На листи је приказан резултат свих пилота који су до сада учествовали на такмичењу., са скором од по 5 најбољих летова за сваку годину у предходне 3 године , направљених на територији Републике Србије, који су јавно доступни на порталу  XC Globe (http://www.xcglobe.com ).  Капитени су пилоти са врха листе а њихов број је условљен бројем такмичара пријављених за тимску конкуренцију.  Mаксималан број капитена је 10.
Уколико се за тимску конкуренцију пријави више од 40 такмичара неки тимови ће бројати више од четири члана. Пети члан тима ће у оваквој расподели бити пилоти са дна листе. Који ће бити бирани у послењем кругу “драфта”.
Уколико број пријављених пилота буде мањи од 40 број капитена се смањује тако да се обезбети да сваки тим има најмање четири члана.

    1.5.2. Избор чланова тима
Капитени бирају чланове тимова по истеку рока за пријаву на такмичење, после 31.12.2023. године. По завршетку пријава страница www.iznadsrbije.rs/tim-izbor/ ће бити измењена и приказиваће капитене и пилоте пријављене за тимску конкуренцију. Освежаваће се после сваког “драфта” (избора члана у неки тим). Избор се завршава када се последњи пилот са листе распореди, “драфтује” у неки тим.

1.6 Бодовање
На такмичењу се бодују летови које је пилот остварио за време трајања такмичења на територији Републике Србије. Бодовање се врши према следећим правилима:

Врста лета:

Отворена дистанцаТроугаоФАИ троугао
1 : 11 : 1.21 : 1.4

Класа параглајдера са којим је лет направљен:

EN AEN BEN CEN DCCC
1 : 1.41 : 1.251 : 1.201 : 1.11 : 1

1.5.1 Бодовање у појединачној конкуренцији
За рангирање на такмичењу у појединачној конкуренцији бодује се 10 (десет) најбољих летова сваког такмичара. 

1.5.2 Бодовање у тимској конкуренцији
За рангирање у тимској конкуренцији пласман тима се израчунава као збир бодова  5 (пет) најбољих летова сваког такмичара у тиму. 

2. УСЛОВИ УЧЕШЋА

2.1 Такмичари
На такмичењу могу учествовати пилоти који поседују валидну дозволу за управљање параглајдером и који обаве прописану регистрацију најкасније до почетка такмичења.  Накнадно пријављивање ће бити могуће само у случају пилота који после овог рока положе за пилотску дозволу. Листа пријавлјених пилота са бројевима пилотских дозвола ће бити јавно доступна.

Сваки такмичар мора да:

2.2 Летелице
Стање параглајдера и остале пратеће опреме са којом се изводе летови су одговорност пилота такмичара. Сваки пилот је дужан да користи опрему у складу са општим прописима и одредбама које прописује закон. 

2.3 Ваздухопловна правила
Сви летови који ће се бодовати за такмичење морају бити изведени на територији Републике Србије и у складу са општим прописима националне авијације. Пилоти су дужни да поштују све ваздухопловне прописе који важе на територији на којој изводе летове.

3. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

3.1 Награде
Награде најбоље пласираним такмичарима у појединачној и тимској конкуренцији су виртуелне медаље, пехари, дипломе и плакете приказане на страницама са резултатима на сајту такмичења.

 3.2 Одговорност
Администратори такмичења се обавезују да ће омогућити свим такмичарима који задовоље услове, да буду излистани као учесници такмичења на интернет сајту такмичења (http://www.iznadsrbije.rs).  Администратори такмичења ће обезбедити комуникацију са администраторима интернет портала XC Globe, и обезбедити јавни увид у резултате.

Сваки такмичар изводи летове самостално и на сопствену одговорност. Администратори не обезбеђују услове за извођења летова, не пружају физичку подршку пилотима такмичарима пре, за време или после лета и не сносе никакву одговорност у случају било које врсте инцидента настолог за време лета.

Администратори такмичења:    

Мирослав Марјановић,
Небојша Росић,
Иван Зорнић