O TAKMIČENJU

Takmičenje se organizuje u cilju promocije i popularizacije paraglajdinga u Srbiji. Težište je na rekreativnom letenju i saradnji pilota. Osnovna ideja je  da stimuliše usavršavanje domaćih pilota i motiviše ih za ozbiljnije bavljenje disciplinom prelet.

Takmičenje je isključivo rekreativnog karaktera i ne utiče na takmičarski bilans pilota koji se na njemu takmiče. Nije u bilo kakvoj koorelaciji sa zvaničnim FAI takmičenjima i ostalim takmičenjima koje organizuje Vazduhoplovni Savez Srbije ili pojedinačni klubovi članovi saveza.

Svaki takmičar izvodi letove samostalno i na sopstvenu odgovornost. Administrator ne obezbeđuje uslove za izvođenja letova, ne pruža fizičku podršku pilotima takmičarima pre, za vreme ili posle leta i ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju bilo koje vrste incidenta nastolog za vreme leta.

Takmičenje počinje 1.1.2022. a završava se 8.10.2022. godine.
Pravila takmičenja možete videti ovde: Iznad Srbije 2022. pravila

NAŠ TIM

Nebojša Rosić
Administrator & CEO

Miroslav Marjanović
Administrator & blagajnik

Ivan Zornić
Administrator & IT

Partner takmičenja

Prijatelji takmičenja