Timska konkurencija
2024. godina

2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.   2024.  
Pozicija Tim Rezultat ::
1. Silver tim Pehar Zlatna medalja 1416.40
2. Nemilosrdni udovi Srebrna medalja 1342.59
3. Maslak Bronzana medalja 1317.10
4. Zornić 1229.15
5. Samo niz vetar 1025.85
6. Ristanović 976.57
7. Rio Mare 922.73
8. Dva kompleta 920.86
9. Milutinović 737.58
10. Jahači magle 121.76