Najbolji letovi po bodovima 2019. godina

2017.   2018.   2019.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 170.28
2. Branislav Djurović 157.26
3. Vladimir Bačanin 147.71
4. Uroš Maslak 136.68
5. Vladimir Bačanin 134.46
6. Marko Milutinović 130.83
7. Zoran Petrović 130.18
8. Uroš Maslak 128.37
9. Zoran Petrović 127.70
10. Uroš Maslak 125.31

Najbolji letovi po distanci 2019. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin 134.46.km
2. Zoran Petrović 130.18.km
3. Zoran Petrović 127.70.km
4. Uroš Maslak 124.25.km
5. Vladimir Bačanin 123.09.km
6. Marko Milutinović 118.94.km
7. Uroš Maslak 116.70.km
8. Vladimir Bačanin 110.96.km
9. Marko Milutinović 110.60.km
10. Predrag Dudić 102.45.km

Najbolji letovi po trajanju 2019. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin 06:23:46
2. Zoran Petrović 06:14:40
3. Vladimir Bačanin 05:37:13
4. Marko Milutinović 05:36:40
5. Zoran Petrović 05:32:34
6. Uroš Maslak 05:13:56
7. Vladimir Bačanin 05:06:21
8. Vladimir Bačanin 05:02:55
9. Zoran Petrović 04:58:23
10. Branislav Djurović 04:58:19

.

.

Piloti sa nojboljim letovima po bodovima 2019. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 170.28
2. Branislav Djurović 157.26
3. Vladimir Bačanin 147.71
4. Uroš Maslak 136.68
5. Zoran Petrović 130.18
6. Predrag Dudić 122.94
7. Nebojša Rosić 108.31
8. Edvard Filipović 91.34
9. Željko Ovuka 89.23
10. Srđan Ristanović 88.27

Piloti sa nojboljim letovima po distanci 2019. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin Plaketa 134.46.km
2. Zoran Petrović 130.18.km
3. Uroš Maslak 124.25.km
4. Marko Milutinović 118.94.km
5. Predrag Dudić 102.45.km
6. Branislav Djurović 102.11.km
7. Marko Radenković 80.80.km
8. Srđan Ristanović 78.35.km
9. Edvard Filipović 76.12.km
10. Ivan Zornić 75.06.km

Piloti sa nojboljim letovima po trajanju 2019. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin Plaketa 06:23:46
2. Zoran Petrović 06:14:40
3. Marko Milutinović 05:36:40
4. Uroš Maslak 05:13:56
5. Branislav Djurović 04:58:19
6. Predrag Dudić 04:38:05
7. Srđan Ristanović 04:08:43
8. Željko Ovuka 04:08:34
9. Edvard Filipović 03:42:10
10. Djordje Lazarević 03:41:38