Najbolji letovi po bodovima 2022. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak 179.55
2. Miloš Ćeha 156.96
3. Nemanja Djordjevic 149.75
4. Željko Ovuka 141.85
5. Srđan Ristanović 141.66
6. Boris Pavličević 134.15
7. Marko Milutinović 127.67
8. Uroš Maslak 118.65
9. Predrag Dudić 114.69
10. Ivan Zornić 113.54

Najbolji letovi po distanci 2022. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak 179.55.km
2. Miloš Ćeha 142.69.km
3. Željko Ovuka 141.85.km
4. Srđan Ristanović 141.66.km
5. Nemanja Djordjevic 136.14.km
6. Boris Pavličević 134.15.km
7. Marko Milutinović 127.67.km
8. Uroš Maslak 118.65.km
9. Ivan Zornić 113.54.km
10. Predrag Dudić 109.27.km

Najbolji letovi po trajanju 2022. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak 07:20:22
2. Nemanja Djordjevic 05:26:08
3. Uroš Maslak 05:22:30
4. Srđan Ristanović 05:19:33
5. Željko Ovuka 05:04:54
6. Ivan Zornić 04:54:28
7. Miloš Ćeha 04:50:56
8. Srđan Kesić 04:49:54
9. Boris Pavličević 04:48:16
10. Slavko Mitrović 04:48:10

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2022. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak Plaketa 179.55
2. Miloš Ćeha 156.96
3. Nemanja Djordjevic 149.75
4. Željko Ovuka 141.85
5. Srđan Ristanović 141.66
6. Boris Pavličević 134.15
7. Marko Milutinović 127.67
8. Predrag Dudić 114.69
9. Ivan Zornić 113.54
10. Srđan Kesić 106.55

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2022. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak Plaketa 179.55.km
2. Miloš Ćeha 142.69.km
3. Željko Ovuka 141.85.km
4. Srđan Ristanović 141.66.km
5. Nemanja Djordjevic 136.14.km
6. Boris Pavličević 134.15.km
7. Marko Milutinović 127.67.km
8. Ivan Zornić 113.54.km
9. Predrag Dudić 109.27.km
10. Srđan Kesić 106.55.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2022. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak Plaketa 07:20:22
2. Nemanja Djordjevic 05:26:08
3. Srđan Ristanović 05:19:33
4. Željko Ovuka 05:04:54
5. Ivan Zornić 04:54:28
6. Miloš Ćeha 04:50:56
7. Srđan Kesić 04:49:54
8. Boris Pavličević 04:48:16
9. Slavko Mitrović 04:48:10
10. Marko Milutinović 04:19:44