Najbolji letovi po bodovima 2020. godina

2017.   2018.   2019.   2020.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka 214.06
2. Marko Milutinović 190.37
3. Mladen Nikolić 189.61
4. Marko Milutinović 187.80
5. Aleksandar Pešić 186.14
6. Marko Milutinović 182.52
7. Željko Ovuka 167.11
8. Marko Milutinović 166.77
9. Pavle Pavlović 165.60
10. Nebojša Rosić 163.40

Najbolji letovi po distanci 2020. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka 214.06.km
2. Mladen Nikolić 189.61.km
3. Aleksandar Pešić 186.14.km
4. Marko Milutinović 173.06.km
5. Marko Milutinović 170.73.km
6. Željko Ovuka 167.11.km
7. Marko Milutinović 165.93.km
8. Pavle Pavlović 165.60.km
9. Željko Ovuka 160.54.km
10. Marko Milutinović 151.61.km

Najbolji letovi po trajanju 2020. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 08:36:40
2. Željko Ovuka 07:41:48
3. Željko Ovuka 06:34:10
4. Željko Ovuka 06:31:10
5. Marko Milutinović 06:26:20
6. Marko Milutinović 06:19:04
7. Marko Milutinović 06:09:38
8. Nebojša Rosić 05:52:04
9. Mladen Nikolić 05:49:50
10. Aleksandar Pešić 05:35:28

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2020. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka Plaketa 214.06
2. Marko Milutinović 190.37
3. Mladen Nikolić 189.61
4. Aleksandar Pešić 186.14
5. Pavle Pavlović 165.60
6. Nebojša Rosić 163.40
7. Ivan Zornić 122.77
8. Marko Radenković 114.84
9. Miloš Ćeha 105.47
10. Uroš Maslak 104.47

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2020. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka Plaketa 214.06.km
2. Mladen Nikolić 189.61.km
3. Aleksandar Pešić 186.14.km
4. Marko Milutinović 173.06.km
5. Pavle Pavlović 165.60.km
6. Nebojša Rosić 136.17.km
7. Marko Radenković 114.84.km
8. Ivan Zornić 111.61.km
9. Uroš Maslak 104.47.km
10. Miloš Ćeha 95.88.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2020. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 08:36:40
2. Željko Ovuka 07:41:48
3. Nebojša Rosić 05:52:04
4. Mladen Nikolić 05:49:50
5. Aleksandar Pešić 05:35:28
6. Pavle Pavlović 05:33:34
7. Marko Radenković 05:29:20
8. Ivan Zornić 05:18:44
9. Uroš Maslak 04:56:36
10. Miloš Ćeha 04:21:44