Najbolji letovi po bodovima 2021. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 208.60
2. Vladimir Bačanin 196.04
3. Aleksandar Pešić 189.62
4. Srđan Ristanović 185.22
5. Srđan Ristanović 174.15
6. Uroš Maslak 157.46
7. Vladimir Bačanin 155.93
8. Vladimir Bačanin 143.09
9. Vladimir Bačanin 142.52
10. Ivan Zornić 140.50

Najbolji letovi po distanci 2021. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin 196.04.km
2. Marko Milutinović 189.64.km
3. Aleksandar Pešić 189.62.km
4. Srđan Ristanović 185.22.km
5. Srđan Ristanović 174.15.km
6. Uroš Maslak 157.46.km
7. Vladimir Bačanin 155.93.km
8. Vladimir Bačanin 143.09.km
9. Ivan Zornić 140.50.km
10. Predrag Dudić 135.08.km

Najbolji letovi po trajanju 2021. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak 06:16:44
2. Vladimir Bačanin 06:07:00
3. Srđan Ristanović 05:54:14
4. Aleksandar Pešić 05:48:00
5. Srđan Ristanović 05:46:50
6. Ivan Zornić 05:00:49
7. Miloš Ćeha 04:57:06
8. Uroš Maslak 04:51:38
9. Uroš Maslak 04:46:19
10. Vladimir Bačanin 04:39:54

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2021. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 208.60
2. Vladimir Bačanin 196.04
3. Aleksandar Pešić 189.62
4. Srđan Ristanović 185.22
5. Uroš Maslak 157.46
6. Ivan Zornić 140.50
7. Predrag Dudić 135.08
8. Srđan Kesić 130.40
9. Nemanja Marunic 121.87
10. Marko Radenković 119.20

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2021. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin Plaketa 196.04.km
2. Marko Milutinović 189.64.km
3. Aleksandar Pešić 189.62.km
4. Srđan Ristanović 185.22.km
5. Uroš Maslak 157.46.km
6. Ivan Zornić 140.50.km
7. Predrag Dudić 135.08.km
8. Srđan Kesić 130.40.km
9. Marko Radenković 108.36.km
10. Miloš Ćeha 101.57.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2021. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Uroš Maslak Plaketa 06:16:44
2. Vladimir Bačanin 06:07:00
3. Srđan Ristanović 05:54:14
4. Aleksandar Pešić 05:48:00
5. Ivan Zornić 05:00:49
6. Miloš Ćeha 04:57:06
7. Branislav Djurović 04:33:07
8. Srđan Kesić 04:18:35
9. Nemanja Marunic 04:16:47
10. Marko Radenković 04:14:56