Najbolji letovi po bodovima 2023. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka 200.93
2. Miloš Andrić 174.85
3. Branislav Djurović 164.99
4. Marko Milutinović 148.39
5. Predrag Dudić 135.15
6. Uroš Maslak 134.36
7. Aleksandar Pešić 133.24
8. Miloš Ćeha 132.64
9. Uroš Maslak 124.92
10. Ljubiša Stanković 117.04

Najbolji letovi po distanci 2023. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka 200.93.km
2. Branislav Djurović 164.99.km
3. Miloš Andrić 158.95.km
4. Uroš Maslak 134.36.km
5. Aleksandar Pešić 133.24.km
6. Miloš Ćeha 132.64.km
7. Uroš Maslak 124.92.km
8. Ljubiša Stanković 117.04.km
9. Marko Milutinović 106.00.km
10. Miloš Andrić 102.09.km

Najbolji letovi po trajanju 2023. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić 05:48:27
2. Aleksandar Pešić 05:41:20
3. Marko Milutinović 05:28:36
4. Željko Ovuka 05:28:18
5. Miloš Ćeha 05:27:36
6. Miloš Andrić 05:19:00
7. Branislav Djurović 05:12:39
8. Uroš Maslak 05:11:27
9. Predrag Dudić 04:58:30
10. Ivan Zornić 04:32:54

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2023. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka Plaketa 200.93
2. Miloš Andrić 174.85
3. Branislav Djurović 164.99
4. Marko Milutinović 148.39
5. Predrag Dudić 135.15
6. Uroš Maslak 134.36
7. Aleksandar Pešić 133.24
8. Miloš Ćeha 132.64
9. Ljubiša Stanković 117.04
10. Ivan Zornić 100.88

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2023. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Željko Ovuka Plaketa 200.93.km
2. Branislav Djurović 164.99.km
3. Miloš Andrić 158.95.km
4. Uroš Maslak 134.36.km
5. Aleksandar Pešić 133.24.km
6. Miloš Ćeha 132.64.km
7. Ljubiša Stanković 117.04.km
8. Marko Milutinović 106.00.km
9. Predrag Dudić 96.53.km
10. Ivan Zornić 91.71.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2023. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić Plaketa 05:48:27
2. Aleksandar Pešić 05:41:20
3. Marko Milutinović 05:28:36
4. Željko Ovuka 05:28:18
5. Miloš Ćeha 05:27:36
6. Miloš Andrić 05:19:00
7. Branislav Djurović 05:12:39
8. Uroš Maslak 05:11:27
9. Predrag Dudić 04:58:30
10. Ivan Zornić 04:32:54