Promena pozicije na listi u odnosu na predhodnu sezonu
2024. godina

(uslov je da je takmičar učestvovao prošle godine i da ove ima upisan bar jedan let)
Pozicija Takmičar Promena pozicije