Promena pozicije na listi u odnosu na predhodnu sezonu
2019. godina

(uslov je da je takmičar učestvovao prošle godine i da ove ima upisan bar jedan let)
Pozicija Takmičar Promena pozicije
1. Branislav Djurović Diploma 27
2. Mića Tadić 25
3. Vaso Radenković 20
4. Srđan Ristanović 17
5. Dragan Kljukovnica 15
6. Edvard Filipović 12
7. Slavko Mitrović 11
8. Miloš Ćeha 9
9. Miroslav Marjanović 9
10. Goran Kidžin 7
11. Marko Radenković 7
12. Dragomir Milićević 6
13. Bogdan Beloica 5
14. Milorad Popović 4
15. Djordje Lazarević 3
16. Uroš Maslak 1
17. Zoran Petrović 1
18. Marko Milutinović 1
19. Boris Pavličević 1
20. Goran Đurković 0
21. Ivan Zornić -1
22. Slobodan Maletić -3
23. Vladimir Bačanin -3
24. Nebojša Rosić -4
25. Predrag Dudić -5
26. Boris Kasapinov -5
27. Željko Ovuka -5
28. Srđan Kesić -6
29. Mladen Nikolić -7
30. Petar Panić -7
31. Milan Bujić -8
32. Dejan Valek -8
33. Jovan Jovanović -9
34. Dragodin Milovanović -9
35. Žarko Bojović -13
36. Pavle Pavlović -14
37. Ninko Kljukovnica -14
38. Branko Uzur -16
39. Benbela Ašimi -16
40. Ivan Pavlov -18
41. Dragan Stević -19
42. Marko Stamenović -21
43. Bojan Marsenić -23
44. Saša Potić -25
45. Boban Stanojević -26
46. Petar Lazarević -27
47. Vukašin Đorđević -41
48. Miloš Timotić -46
49. Dragan Nikolić -53
50. Ivan Mančić -57
51. Nemanja Dimić -71