Promena pozicije na listi u odnosu na predhodnu sezonu
2019. godina

(uslov je da je takmičar učestvovao prošle godine i da ove ima upisan bar jedan let)
Pozicija Takmičar Promena pozicije
1. Branislav Djurović Diploma 39
2. Mića Tadić 25
3. Slavko Mitrović 20
4. Vaso Radenković 18
5. Edvard Filipović 17
6. Boris Pavličević 16
7. Srđan Ristanović 12
8. Marko Radenković 10
9. Miroslav Marjanović 7
10. Dragomir Milićević 7
11. Goran Đurković 7
12. Goran Kidžin 6
13. Djordje Lazarević 6
14. Uroš Maslak 3
15. Dragan Kljukovnica 3
16. Zoran Petrović 1
17. Željko Ovuka 0
18. Ivan Zornić -1
19. Marko Milutinović -2
20. Vladimir Bačanin -2
21. Bojan Marsenić -2
22. Nebojša Rosić -3
23. Milorad Popović -4
24. Petar Panić -4
25. Milan Bujić -4
26. Slobodan Maletić -5
27. Branko Uzur -6
28. Dragodin Milovanović -6
29. Benbela Ašimi -7
30. Ninko Kljukovnica -8
31. Mladen Nikolić -9
32. Miloš Ćeha -9
33. Predrag Dudić -9
34. Žarko Bojović -10
35. Dejan Valek -11
36. Bogdan Beloica -13
37. Ivan Pavlov -13
38. Saša Potić -21
39. Boban Stanojević -27
40. Pavle Pavlović -27
41. Marko Stamenović -28
42. Miloš Timotić -30
43. Srđan Kesić -31
44. Jovan Jovanović -31
45. Petar Lazarević -34
46. Dragan Nikolić -41
47. Boris Kasapinov -41
48. Vukašin Đorđević -41
49. Ivan Mančić -43
50. Nemanja Dimić -75