Promena pozicije na listi u odnosu na predhodnu sezonu
2019. godina

(uslov je da je takmičar učestvovao prošle godine i da ove ima upisan bar jedan let)
Pozicija Takmičar Promena pozicije
1. Branislav Djurović Diploma 26
2. Mića Tadić 23
3. Vaso Radenković 19
4. Srđan Ristanović 17
5. Dragan Kljukovnica 13
6. Miloš Ćeha 8
7. Edvard Filipović 8
8. Marko Radenković 6
9. Slavko Mitrović 6
10. Miroslav Marjanović 5
11. Pavle Pavlović 4
12. Bogdan Beloica 4
13. Goran Kidžin 2
14. Dragomir Milićević 2
15. Dragan Stević 1
16. Zoran Petrović 1
17. Marko Milutinović 1
18. Uroš Maslak 0
19. Boban Stanojević 0
20. Djordje Lazarević -1
21. Slobodan Maletić -1
22. Nebojša Rosić -1
23. Srđan Kesić -1
24. Milorad Popović -1
25. Ivan Zornić -2
26. Vladimir Bačanin -2
27. Mladen Nikolić -4
28. Dragodin Milovanović -4
29. Predrag Dudić -6
30. Goran Đurković -6
31. Ninko Kljukovnica -7
32. Boris Kasapinov -10
33. Jovan Jovanović -10
34. Željko Ovuka -11
35. Milan Bujić -13
36. Dejan Valek -13
37. Boris Pavličević -15
38. Žarko Bojović -18
39. Branko Uzur -18
40. Petar Panić -21
41. Petar Lazarević -28
42. Saša Potić -29
43. Benbela Ašimi -32
44. Vukašin Đorđević -37
45. Bojan Marsenić -37
46. Ivan Pavlov -39
47. Marko Stamenović -44
48. Nemanja Dimić -66
49. Miloš Timotić -68
50. Bozidar Marunić -72
51. Dragan Nikolić -78
52. Ivan Mančić -80
53. Dragan Simović -104