Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda
2021. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Boris Pavličević Diploma 9
2. Srđan Ristanović 7
3. Marko Radenković 6
4. Vukašin Đorđević 6
5. Vaso Radenković 4
6. Ninko Kljukovnica 4
7. Marko Milutinović 4
8. Željko Ovuka 4
9. Miroslav Marjanović 4
10. Ivan Zornić 4
11. Milorad Popović 3
12. Vladimir Bačanin 3
13. Goran Đurković 3
14. Djordje Lazarević 3
15. David Ašimi 3
16. Mladen Nikolić 3
17. Dragan Kljukovnica 3
18. Bojan Marsenić 3
19. Slobodan Maletić 3
20. Srđan Kesić 2
21. Uroš Maslak 2
22. Miloš Ćeha 2
23. Predrag Nesković 2
24. Mića Tadić 2
25. Boris Kasapinov 2
26. Boban Stanojevic 2
27. Zoran Petrović 2
28. Petar Panić 2
29. Predrag Dudić 2
30. Slavko Mitrović 2
31. Igor Davidović 2
32. Miloš Timotić 2
33. Žarko Bojović 2
34. Pavle Pavlović 2
35. Bogdan Beloica 2
36. Bozidar Marunić 1
37. Ivan Pavlov 1
38. Marko Stamenović 1
39. Dragan Stević 1
40. Dragan Simović 1
41. Nebojša Rosić 1
42. Ivan Mančić 1
43. Dragodin Milovanović 1
44. Branko Uzur 1
45. Benbela Ašimi 1
46. Dragomir Milićević 1
47. Dejan Valek 1
48. Edvard Filipović 1
49. Dragan Nikolić 1
50. Goran Kidžin 1
51. Saša Potić 1
52. Milan Bujić 1
53. Jovan Jovanović 1

Lični rekordi pilota prijavljenih u 2021. godini pre 01. 01. 2021.

Za lični rekord se uzima najbolji let
zabeležen na takmičenju Iznad Srbije
Pozicija Takmičar Rezultat ::