Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda
2022. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Boris Pavličević Diploma 10
2. Vukašin Đorđević 8
3. Srđan Ristanović 7
4. Marko Radenkovic 6
5. Bojan Marsenić 5
6. Slobodan Maletić 5
7. Marko Milutinović 5
8. Željko Ovuka 4
9. Miroslav Marjanović 4
10. Ivan Zornić 4
11. Tarmi Rićmi 4
12. Vaso Radenković 4
13. Vladimir Bačanin 4
14. Ninko Kljukovnica 4
15. Djordje Lazarević 4
16. Miloš Timotić 3
17. Milorad Popović 3
18. Miloš Ćeha 3
19. Goran Đurković 3
20. David Ašimi 3
21. Predrag Nesković 3
22. Mladen Nikolić 3
23. Dragan Kljukovnica 3
24. Predrag Dudić 3
25. Igor Davidović 3
26. Žarko Bojović 2
27. Pavle Pavlović 2
28. Bogdan Beloica 2
29. Srđan Kesić 2
30. Nebojša Rosić 2
31. Mića Tadić 2
32. Boris Kasapinov 2
33. Boban Stanojevic 2
34. Zoran Petrović 2
35. Petar Panić 2
36. Slavko Mitrović 2
37. Goran Kidžin 1
38. Saša Potić 1
39. Milan Bujić 1
40. Jovan Jovanovic 1
41. Bozidar Marunić 1
42. Ivan Pavlov 1
43. Marko Stamenović 1
44. Dragan Stević 1
45. Dragan Simović 1
46. Ivan Mančić 1
47. Dragodin Milovanović 1
48. Branko Uzur - Bangy 1
49. Benbela Ašimi 1
50. Dragomir Milićević 1
51. Dejan Valek 1
52. Edvard Filipović 1

Lični rekordi pilota prijavljenih u 2022. godini pre 01. 01. 2022.

Za lični rekord se uzima najbolji let
zabeležen na takmičenju Iznad Srbije
Pozicija Takmičar Rezultat ::