Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda
2021. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Boris Pavličević Diploma 9
2. Srđan Ristanović 7
3. Marko Radenković 6
4. Vukašin Đorđević 6
5. Bojan Marsenić 5
6. Vaso Radenković 4
7. Ninko Kljukovnica 4
8. Marko Milutinović 4
9. Miroslav Marjanović 4
10. Željko Ovuka 4
11. Ivan Zornić 4
12. Slobodan Maletić 4
13. Milorad Popović 3
14. Vladimir Bačanin 3
15. Goran Đurković 3
16. Djordje Lazarević 3
17. David Ašimi 3
18. Predrag Nesković 3
19. Mladen Nikolić 3
20. Dragan Kljukovnica 3
21. Igor Davidović 3
22. Srđan Kesić 2
23. Uroš Maslak 2
24. Miloš Ćeha 2
25. Nebojša Rosić 2
26. Mića Tadić 2
27. Boris Kasapinov 2
28. Boban Stanojevic 2
29. Zoran Petrović 2
30. Petar Panić 2
31. Slavko Mitrović 2
32. Predrag Dudić 2
33. Miloš Timotić 2
34. Žarko Bojović 2
35. Pavle Pavlović 2
36. Bogdan Beloica 2
37. Ivan Pavlov 1
38. Bozidar Marunić 1
39. Marko Stamenović 1
40. Dragan Stević 1
41. Dragan Simović 1
42. Ivan Mančić 1
43. Dragodin Milovanović 1
44. Branko Uzur 1
45. Benbela Ašimi 1
46. Dragomir Milićević 1
47. Dejan Valek 1
48. Edvard Filipović 1
49. Dragan Nikolić 1
50. Goran Kidžin 1
51. Saša Potić 1
52. Milan Bujić 1
53. Jovan Jovanović 1

Lični rekordi pilota prijavljenih u 2021. godini pre 01. 01. 2021.

Za lični rekord se uzima najbolji let
zabeležen na takmičenju Iznad Srbije
Pozicija Takmičar Rezultat ::