Najbolji letovi po bodovima 2017. godina

2017.  2018.   2019.   2020.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Dejan Valek 196.34
2. Vladimir Bačanin 185.27
3. Vladimir Bačanin 181.26
4. Nebojša Rosić 181.09
5. Nebojša Rosić 179.53
6. Vladimir Bačanin 160.09
7. Vladimir Bačanin 155.82
8. Marko Milutinović 155.14
9. Željko Ovuka 152.03
10. Aleksandar Ivanović 147.37

Najbolji letovi po distanci 2017. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin 168.43.km
2. Dejan Valek 163.62.km
3. Vladimir Bačanin 145.54.km
4. Nebojša Rosić 144.87.km
5. Nebojša Rosić 143.62.km
6. Vladimir Bačanin 141.65.km
7. Aleksandar Ivanović 133.97.km
8. Marko Milutinović 129.28.km
9. Vladimir Bačanin 127.26.km
10. Vladimir Bačanin 121.26.km

Najbolji letovi po trajanju 2017. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin 06:25:09
2. Vladimir Bačanin 06:19:55
3. Uroš Maslak 06:16:58
4. Vladimir Bačanin 06:02:00
5. Vladimir Bačanin 05:53:27
6. Dejan Valek 05:47:53
7. Zoran Petrović 05:32:48
8. Željko Ovuka 05:27:16
9. Zoran Petrović 05:26:30
10. Uroš Maslak 05:07:07

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2017. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Dejan Valek Plaketa 196.34
2. Vladimir Bačanin 185.27
3. Nebojša Rosić 181.09
4. Marko Milutinović 155.14
5. Željko Ovuka 152.03
6. Aleksandar Ivanović 147.37
7. Uroš Maslak 145.88
8. Zoran Mišković 141.36
9. Ivan Zornić 122.03
10. Mihailo Filipović 121.03

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2017. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin Plaketa 168.43.km
2. Dejan Valek 163.62.km
3. Nebojša Rosić 144.87.km
4. Aleksandar Ivanović 133.97.km
5. Marko Milutinović 129.28.km
6. Zoran Mišković 117.80.km
7. Uroš Maslak 111.85.km
8. Ivan Zornić 110.94.km
9. Željko Ovuka 108.59.km
10. Zoran Petrović 103.28.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2017. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Vladimir Bačanin Plaketa 06:25:09
2. Uroš Maslak 06:16:58
3. Dejan Valek 05:47:53
4. Zoran Petrović 05:32:48
5. Željko Ovuka 05:27:16
6. Ivan Zornić 05:00:32
7. Nebojša Rosić 04:49:50
8. Zoran Mišković 04:48:19
9. Aleksandar Ivanović 04:44:54
10. Dragan Martinović 04:41:00