Najbolji letovi po bodovima 2019. godina

2017.   2018.   2019.  2020.  
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović 214.95
2. Marko Milutinović 200.72
3. Srđan Kesić 196.15
4. Srđan Ristanović 182.78
5. Srđan Ristanović 173.22
6. Marko Milutinović 170.28
7. Marko Milutinović 165.37
8. Branislav Djurović 157.26
9. Zoran Petrović 155.93
10. Zoran Petrović 152.69

Najbolji letovi po distanci 2019. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić 196.15.km
2. Marko Milutinović 195.41.km
3. Srđan Ristanović 182.78.km
4. Marko Milutinović 182.47.km
5. Srđan Ristanović 173.22.km
6. Zoran Petrović 155.93.km
7. Vladimir Bačanin 152.69.km
8. Zoran Petrović 152.69.km
9. Marko Milutinović 150.34.km
10. Vladimir Bačanin 143.43.km

Najbolji letovi po trajanju 2019. godina

Broj bodova za nagrađeni let
mora biti preko 30.
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić 06:24:47
2. Vladimir Bačanin 06:23:46
3. Zoran Petrović 06:14:40
4. Zoran Petrović 06:10:02
5. Zoran Petrović 06:04:25
6. Marko Milutinović 05:53:52
7. Zoran Petrović 05:48:26
8. Vladimir Bačanin 05:46:22
9. Srđan Ristanović 05:46:11
10. Srđan Ristanović 05:41:51

.

.

Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2019. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Marko Milutinović Plaketa 214.95
2. Srđan Kesić 196.15
3. Srđan Ristanović 182.78
4. Branislav Djurović 157.26
5. Zoran Petrović 155.93
6. Vladimir Bačanin 152.69
7. Miloš Ćeha 144.49
8. Aleksandar Pešić 138.34
9. Uroš Maslak 136.68
10. Predrag Dudić 122.94

Piloti sa najboljim letovima po distanci 2019. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić Plaketa 196.15.km
2. Marko Milutinović 195.41.km
3. Srđan Ristanović 182.78.km
4. Zoran Petrović 155.93.km
5. Vladimir Bačanin 152.69.km
6. Aleksandar Pešić 138.34.km
7. Uroš Maslak 124.25.km
8. Miloš Ćeha 120.41.km
9. Dragan Stević 112.67.km
10. Predrag Dudić 102.45.km

Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2019. godina

Piloti su rangirani sa po jednim,
najboljim letom
Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Srđan Kesić Plaketa 06:24:47
2. Vladimir Bačanin 06:23:46
3. Zoran Petrović 06:14:40
4. Marko Milutinović 05:53:52
5. Srđan Ristanović 05:46:11
6. Uroš Maslak 05:13:56
7. Branislav Djurović 04:58:19
8. Ivan Zornić 04:40:17
9. Predrag Dudić 04:38:05
10. Marko Radenković 04:31:58