Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda
2023. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Boris Pavličević Diploma 10
2. Vukašin Đorđević 8
3. Srđan Ristanović 7
4. Marko Radenkovic 6
5. Marko Milutinović 5
6. Bojan Marsenić 5
7. Slobodan Maletić 5
8. Ninko Kljukovnica 4
9. Djordje Lazarević 4
10. Željko Ovuka 4
11. Miroslav Marjanović 4
12. Ivan Zornić 4
13. Uroš Maslak 4
14. Vaso Radenković 4
15. Vladimir Bačanin 4
16. Goran Đurković 3
17. David Ašimi 3
18. Predrag Nesković 3
19. Mladen Nikolić 3
20. Dragan Kljukovnica 3
21. Predrag Dudić 3
22. Igor Davidović 3
23. Miloš Timotić 3
24. Milorad Popović 3
25. Miloš Ćeha 3
26. Mića Tadić 2
27. Boris Kasapinov 2
28. Boban Stanojevic 2
29. Zoran Petrović 2
30. Petar Panić 2
31. Slavko Mitrović 2
32. Žarko Bojović 2
33. Pavle Pavlović 2
34. Bogdan Beloica 2
35. Srđan Kesić 2
36. Nebojša Rosić 2
37. Ivan Mančić 1
38. Dragodin Milovanović 1
39. Branko Uzur - Bangy 1
40. Benbela Ašimi 1
41. Dragomir Milićević 1
42. Dejan Valek 1
43. Edvard Filipović 1
44. Goran Kidžin 1
45. Saša Potić 1
46. Milan Bujić 1
47. Jovan Jovanovic 1
48. Bozidar Marunić 1
49. Ivan Pavlov 1
50. Marko Stamenović 1
51. Dragan Stević 1
52. Dragan Simović 1

Lični rekordi pilota prijavljenih u 2023. godini pre 01. 01. 2023.

Za lični rekord se uzima najbolji let
zabeležen na takmičenju Iznad Srbije
Pozicija Takmičar Rezultat ::