Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda
2021. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Boris Pavličević Diploma 8
2. Vukašin Đorđević 6
3. Marko Radenković 6
4. Srđan Ristanović 6
5. Miroslav Marjanović 4
6. Bojan Marsenić 3
7. Željko Ovuka 3
8. Ivan Zornić 3
9. Vaso Radenković 3
10. David Ašimi 3
11. Marko Milutinović 3
12. Mladen Nikolić 3
13. Mića Tadić 2
14. Boris Kasapinov 2
15. Dragan Kljukovnica 2
16. Boban Stanojevic 2
17. Zoran Petrović 2
18. Petar Panić 2
19. Predrag Dudić 2
20. Igor Davidović 2
21. Miloš Timotić 2
22. Žarko Bojović 2
23. Pavle Pavlović 2
24. Slobodan Maletić 2
25. Bogdan Beloica 2
26. Srđan Kesić 2
27. Uroš Maslak 2
28. Miloš Ćeha 2
29. Goran Đurković 2
30. Ninko Kljukovnica 2
31. Djordje Lazarević 2
32. Dragomir Milićević 1
33. Dejan Valek 1
34. Edvard Filipović 1
35. Dragan Nikolić 1
36. Slavko Mitrović 1
37. Goran Kidžin 1
38. Saša Potić 1
39. Milan Bujić 1
40. Jovan Jovanović 1
41. Bozidar Marunić 1
42. Ivan Pavlov 1
43. Marko Stamenović 1
44. Milorad Popović 1
45. Dragan Stević 1
46. Vladimir Bačanin 1
47. Dragan Simović 1
48. Nebojša Rosić 1
49. Ivan Mančić 1
50. Dragodin Milovanović 1
51. Branko Uzur 1
52. Predrag Nesković 1
53. Benbela Ašimi 1

Lični rekordi pilota prijavljenih u 2021. godini pre 01. 01. 2021.

Za lični rekord se uzima najbolji let
zabeležen na takmičenju Iznad Srbije
Pozicija Takmičar Rezultat ::