Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda
2021. godina

Pozicija Takmičar Rezultat ::
1. Boris Pavličević Diploma 9
2. Srđan Ristanović 7
3. Vukašin Đorđević 6
4. Marko Radenković 6
5. Željko Ovuka 4
6. Miroslav Marjanović 4
7. Ivan Zornić 4
8. Vaso Radenković 4
9. Ninko Kljukovnica 4
10. Marko Milutinović 4
11. Bojan Marsenić 3
12. Slobodan Maletić 3
13. Milorad Popović 3
14. Vladimir Bačanin 3
15. Goran Đurković 3
16. Djordje Lazarević 3
17. David Ašimi 3
18. Mladen Nikolić 3
19. Dragan Kljukovnica 3
20. Miloš Timotić 2
21. Žarko Bojović 2
22. Pavle Pavlović 2
23. Bogdan Beloica 2
24. Srđan Kesić 2
25. Uroš Maslak 2
26. Miloš Ćeha 2
27. Predrag Nesković 2
28. Mića Tadić 2
29. Boris Kasapinov 2
30. Boban Stanojevic 2
31. Zoran Petrović 2
32. Petar Panić 2
33. Predrag Dudić 2
34. Slavko Mitrović 2
35. Igor Davidović 2
36. Goran Kidžin 1
37. Saša Potić 1
38. Milan Bujić 1
39. Jovan Jovanović 1
40. Bozidar Marunić 1
41. Ivan Pavlov 1
42. Marko Stamenović 1
43. Dragan Stević 1
44. Dragan Simović 1
45. Nebojša Rosić 1
46. Ivan Mančić 1
47. Dragodin Milovanović 1
48. Branko Uzur 1
49. Benbela Ašimi 1
50. Dragomir Milićević 1
51. Dejan Valek 1
52. Edvard Filipović 1
53. Dragan Nikolić 1

Lični rekordi pilota prijavljenih u 2021. godini pre 01. 01. 2021.

Za lični rekord se uzima najbolji let
zabeležen na takmičenju Iznad Srbije
Pozicija Takmičar Rezultat ::